Adatvédelmi nyilatkozat

A Lapcom Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) számára kiemelt cél a látogatók által rendelkezésre bocsátott adatok védelme.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a felhasználókat a Frappé mobilalkalmazásban és a Frappeguide.hu weboldalon az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról. Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy adatai kezelése a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint történjen.

A Frappé mobilalkalmazás és Frappeguide.hu weboldalon a Szolgáltató a felhasználói adatokat, a Facebook felhasználói nevet és jelszót kizárólagosan a felhasználók bejelentkezésekor szükséges azonosításra használja.

A felhasználók a mobilapplikáció és a weboldal egyes szolgáltatásait bejelentkezve vehetik igénybe. A Szolgáltató a Frappé app és a Frappeguide.hu weboldal használata keretében kizárólag a fent megjelölt személyes adatokat kezeli, adatfeldolgozó igénybevételére, továbbá adatok továbbítására nem kerül sor..

A beléptetés a felhasználó Facebook-fiókja felhasználásával történik. Az ehhez szükséges adatokat a Frappé app és a Frappeguide.hu weboldal csakis a felhasználó azonosítására használja, és kizárólag az azonosításhoz szükséges adatokat az utolsó belépéstől számított 1 (egy) évig tárolja.A Szolgáltató e rögzített adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Info törvény) –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli, amelynek során az adatok biztonságáról a legteljesebb mértékben gondoskodik, valamint megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek..

Az egyes nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást adhat személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a Frappé applikáció vagy a Frappeguide.hu weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről azinfo@frappeguide.hu email címen, amely megkeresésre a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.. A tájékoztatás megtagadása esetén a Felhasználóval közli a Szolgáltató, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat jogorvoslatért.

A Felhasználó bármikor kérheti a kezelt személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. Amennyiben a Szolgáltató a kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Felhasználó bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat jogorvoslatért.

Cookie szabályzat

A Cookie-k használatára azért van szükség, hogy a látogatók által az oldalunkon használt szolgáltatásokon javíthassunk. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak Cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak helyi Cookie-k, melyek egy-egy kampány részei és a kampány ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak Cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon: Néhány különleges szolgáltatás, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül. Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.

Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót, s amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során. Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.

Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!